รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลดร.ศุภโชค เสือทอง

กลุ่มบุคลากร

ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนจรัสพิชากร

รายละเอียดผู้อำนวยการโรงเรียน

ที่อยู่266/1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

โทรศัพท์

อีเมล์

^