ผลการแข่งขันทักษะวิชาการโรงเรียนเอกชน วันที่ 3-4 มีนาคม 2559

ผลการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน กลุ่มของโรงเรียนเอกชน
ปีการศึกษา 2558
ณ โรงเรียนสตรีจรัสพิชากร
วันที่ 3 -4 มีนาคม 2559
ผลการแข่งขันทุกรายการ
ให้ดูจากไฟร์
 
http://www.jps.ac.th/datas/file/1457402249.pdf วันที่่ 3 มี.ค.59
http://www.jps.ac.th/datas/file/1457402260.pdf วันที่่ 4 มี.ค.59

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

No comments yet
^