เปลี่ยนการแสดงผล th en jaA-AA+

ข่าวสารจากเว็บไซต์

อบรมครูสะเต็มศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
อบรมครูสะเต็มศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

29 มี.ค. 2560 0 426

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนยีร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กำหนดให้โรงเรียนจรัสพิชากร อ เมือง จ นครศรีธรรมราช เป็นศูนย์การอบรมครูสะเต็มศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้วยระบบทางไกลผ่านสถานโทรทัศน์เพื่อการศึกษาตามโครงการบูรณาการสะ

^