เพลงมาร์ชจรัสพิชากร

เพลงมาร์ชจรัสพิชากร
จรัสพิชากร  ขจรนามงามสง่า                   ชาวประชาทั่วกันสรรเสริญ
เราสร้างเกียรติเทอดธรรมนำเจริญ            อุปสรรคเผชิญไม่ย่อต่อสู้กัน
จรัสพิชากร  ประเสริฐสมอุดมศักดิ์           ศิลปศาสตร์ย่อมประจักษ์ระบือลั่น
ทั้งกีฬา  หัตถกรรม  คนสำคัญ                     เราสร้างสรรค์สามัคคีมีวินัย
ทำส่วนรวมทั้งครูศิษย์เสียสละ                        สาธารณะรับประโยชน์อันยิ่งใหญ่
ชาติเจริญเราสุขสันต์คู่กันไป                    เราสร้างไทยเรืองจรัสพัฒนา
ภายใต้ร่มเขียวเหลืองอันเรืองแสง            ชาวจรัสกล้าแกร่งเป็นหนักหนา
         หากเมื่อใดภัยมีมาบีฑา                                สู้ยิบตาเพื่อเลือดเขียวเหลืองให้เลื่องลือ

เพลงมาร์ชเขียวเหลือง
เขียวเหลืองเรืองชื่อลือกระฉ่อน     
  นามกรพูเฟื่องเลื่องลือไกล
รักเกียรติกล้าหาญไม่ขามใคร        
  แม้ใครเข้ามาท้าประจัญ
เรา จอพอ ไม่เคยท้อใจไม่เคยไหวหวั่น   
  เราจะประจัญเพื่อความสัมพันธ์
เข็มแข็งทุกสิ่ง  บุกเข้าไป
  บุกเข้าไป   บุกเข้าไป  บุกเข้าไป
^