เปลี่ยนการแสดงผล th en jaA-AA+

พิธีประดับเครื่องหมายวิชาพิเศษ

1
^